Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου;
Είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών,γνώσεων και προϊόντων που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται από τη δική της Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευμένων ή μη υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία κοστολογούνται από τον πάροχο. π.χ. Ένας ηλεκτρολόγος και ένας δικηγόρος μπορεί να προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να πάρει ένα άλλο προϊόν ή μία άλλη υπηρεσία που έχει ανάγκη.

Πώς μπορώ να γραφτώ στην Τράπεζα Χρόνου;
Η εγγραφή των μελών γίνεται εύκολα, είτε διαδικτυακά ,είτε στο γραφείο της Τράπεζας Χρόνου που βρίσκεται Κορίνθου 21,1ος όροφος στη Μεταμόρφωση.

Πως γίνονται οι συναλλαγές;
Μέσα από το σύστημα διαχείρισης ο κάθε χρήστης δημιουργεί ένα λογαριασμό, όπου δηλώνει τις υπηρεσίες - προϊόντα που μπορεί να παρέχει και τις υπηρεσίες - προϊόντα που θα ήθελε να λάβει. Στη συνέχεια μέσα από προβλεπόμενες διαδικασίες οι υποψήφιοι πιστοποιούνται προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες -προϊόντα που έχουν δηλώσει.Για τις υπηρεσίες - προϊόντα που παρέχει ο δημότης, πιστώνεται ο λογαριασμός του με τις αντίστοιχες μονάδες ΤΕΜ και εν συνεχεία μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να λάβει υπηρεσίες άλλων μελών. Σε κάθε ανταλλαγή υπηρεσιών που συντελείται, οι συμμετέχοντες έχουν ως υποχρέωση να αξιολογούν την παρεχόμενη υπηρεσία-προϊόν έτσι ώστε η Τράπεζα Χρόνου να μπορεί να ελέγχει την ποιότητά τους και να προστατεύει τους συμμετέχοντες από επαναλαμβανόμενες κακές πρακτικές.

Τι είναι το ΤΕΜ;
Το ΤΕΜ είναι μια Τοπική Εναλλακτική Μονάδα συναλλαγής, η οποία λειτουργεί ως μέσο για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής.

Τι κάνω αφού ολοκληρωθεί μια συναλλαγή;
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο αποδέκτης έχει την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να καταχωρίσει (με τον προσωπικό του λογαριασμό) στο σύστημα την υπηρεσία ώστε να καταβληθούν οι απαιτούμενες μονάδες ΤΕΜ στο λογαριασμό του παρόχου.

Μόλις γράφτηκα, πόσα ΤΕΜ θα έχω στο λογαριασμό μου; Μπορώ να λάβω προσφορά από άλλο μέλος;
Όλα τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου ξεκινάνε με 30 ΤΕΜ εκτός από τους κατόχους της κάρτας ωφελούμενου του έργου “Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης,Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,Ηρακλείου Αττικής,Λυκόβρυσης -Πεύκης”, οι οποίοι πιστώνονται 100 ΤΕΜ. Η Τράπεζα Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να πιστώνει ΤΕΜ σε μέλη της τα οποία κρίνει ότι αδυνατούν να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα.

Είμαι υποχρεωμένος να προσφέρω υπηρεσία όποτε μου ζητείται;
Όχι, το κάθε μέλος της Τράπεζας Χρόνου επιλέγει τις υπηρεσίες -προϊόντα που θέλει να προσφέρει, ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ταλέντα, τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει. Οι συναλλασσόμενοι, κατόπιν συνεννόησης προγραμματίζουν τις παραμέτρους της συναλλαγής.

Μπορώ να δωρίζω ΤΕΜ;
Ναι, καθένας είναι ελεύθερος να δωρίζει ΤΕΜ τόσο σε άλλα μέλη όσο και στην Τράπεζα Χρόνου.

Μπορώ να εμπιστεύομαι τα υπόλοιπα μέλη;
Ιδιαίτερα σημαντικό για την Τράπεζα Χρόνου είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός η εμπιστοσύνη προς ένα άλλο πρόσωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας.

Μπορούν παιδιά να συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου;
Τα παιδιά μπορούν μόνο να λαμβάνουν υπηρεσίες -προϊόντα(π.χ. μαθήματα, φύλαξη, καλλιτεχνική-αθλητική εκπαίδευση,παιχνίδια,βιβλία κ.α.) μέσω της συμμετοχής στην Τράπεζα Χρόνου του γονέα τους. Την ευθύνη για τη συναλλαγή την αναλαμβάνουν οι γονείς, όπως επίσης και την αποπληρωμή του χρόνου της υπηρεσίας – προϊόντος.

Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου;
Η Τράπεζα Χρόνου μπορεί να συμπεριλάβει ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων, κοινωνικών ομάδων και ενδιαφερόντων. Κοινό στοιχείο που ενώνει αυτούς τους ανθρώπους είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η ελπίδα πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.

Πως κοστολογείται ένα προϊόν σε ΤΕΜ;
Για την κοστολόγηση του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο κάτοχός του.

Μπορώ να ανταλλάσσω υπηρεσίες με προϊόντα;
Ναι, το κάθε μέλος της Τράπεζας Χρόνου έχει αυτό το δικαίωμα αρκεί οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται να είναι σύμφωνες με τους όρους συμμετοχής.

Πρέπει να ζω σε έναν από τους δήμους που αναφέρεται η Τράπεζα Χρόνου μας;
Υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για να μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν υπηρεσίες και προϊόντα οι ωφελούμενοι ( άστεγοι, άποροι,        άνεργοι ) της Τράπεζας Χρόνου. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωτικό να ζουν σε έναν απο τους δήμους Μεταμόρφωσης,Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,Ηρακλείου Αττικής,Λυκόβρυσης -Πεύκης αλλά δύναται στην ευχέρεια της Τράπεζας Χρόνου προς έγκριση.

Τι είναι ο αριθμός κάρτας που ζητείται στην εγγραφή;
Εαν είστε κάτοχος κάρτας ωφελούμενου του έργου “Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης,Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,Ηρακλείου Αττικής,Λυκόβρυσης -Πεύκης”,εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό που αναγράφεται στην κάρτα σας.Σε αντίθετη περίπτωση ,αφήστε το κενό.

Πώς μπορώ να απευθυνθώ στους διαχειριστές;
Για τυχόν διευκρινήσεις ή παράπονα πoυ μπορεί να προκύψουν ,μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατα προτίμηση με e-mail.