Ποιοι είμαστε

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί μέσω του έργου "Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης" που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη με τους Δήμους Μεταμόρφωσης,Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,Ηρακλείου Αττικής,Λυκόβρυσης -Πεύκης ως συμπράττοντες φορείς.

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και προϊόντων που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται από τη δικής της Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ) . Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευμένων ή μη υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία κοστολογούνται από τον πάροχο. π.χ. Ένας ηλεκτρολόγος, ένας δικηγόρος μπορεί να προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να πάρει ένα άλλο προϊόν ή μία άλλη υπηρεσία που έχει ανάγκη.